LOADING

Type to search

News Tech

Ποιες οι συνέπειες του πολέμου στην αγορά τεχνολογίας;

Share

Βαριά σκιά στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας ρίχνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και οι διπλωματικές και οικονομικές αντιδράσεις που αυτή έχει προκαλέσει από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι οικονομικές κυρώσεις, που επέβαλαν ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, θα επηρεάσουν δυσμενώς την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ για τους επόμενους μήνες και χρόνια.

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η επακόλουθη διπλωματική και οικονομική απάντηση έχουν οδηγήσει σε μια κρίσιμη καμπή την Ευρώπη και τον κόσμο. Το νέο γεωπολιτικό σενάριο θα επηρεάσει αναμφίβολα την παγκόσμια ζήτηση για δαπάνες ΤΠΕ τους επόμενους μήνες και χρόνια» εκτιμά ειδική έκθεση της International Data Corporation (IDC).

Σύμφωνα με την έρευνα της IDC (Global CIO Quick Pulse Survey), πλέον οι μισές εταιρείες επαναξιολογούν τα σχέδιά τους για τις δαπάνες τεχνολογίας το 2022. Μάλιστα, το 10% των επιχειρήσεων παγκοσμίως αναμένει ισχυρές προσαρμογές στα επενδυτικά τους σχέδια για ΤΠΕ το τρέχον έτος.

Πάντως, ενώ η IDC αναμένει απότομη πτώση και αργή ανάκαμψη για τις δαπάνες ΤΠΕ σε Ρωσία και Ουκρανία, την ίδια στιγμή εκτιμά ότι ο παγκόσμιος αντίκτυπος αυτής της μείωσης θα είναι κάπως περιορισμένος. Σε συνδυασμό, οι δύο χώρες αντιπροσωπεύουν μόνο το 5,5% του συνόλου των δαπανών για τις ΤΠΕ στην Ευρώπη και το 1% παγκοσμίως.

Μακροπρόθεσμες συνέπειες
Κατά τους αναλυτές, ο αντίκτυπος της κρίσης στο εμπόριο, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις ροές κεφαλαίων και τις τιμές ενέργειας θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, με αρνητικές συνέπειες τόσο στην περιφερειακή όσο και στη διεθνή αγορά ΤΠΕ.

Αυτές οι συνέπειες περιλαμβάνουν:

  • Διακύμανση τεχνολογικής ζήτησης. Η σύγκρουση έχει σταματήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ουκρανία, ενώ η ρωσική οικονομία νιώθει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων. Αυτό θα επηρεάσει έντονα τις τεχνολογικές δαπάνες και στις δύο χώρες με διψήφια μείωση το 2022.
  • Τιμές ενέργειας και πληθωριστικές πιέσεις. Οι αντιδράσεις για την εισβολή στην Ουκρανία θα έχουν ευρείες συνέπειες τόσο στις τιμές της ενέργειας όσο και στην ασφάλεια του εφοδιασμού, ιδιαίτερα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπου γίνονται ήδη αισθητές οι επιπτώσεις στους δείκτες τιμών. Οι περισσότερες χώρες θα χρειαστεί να επανεκτιμήσουν γρήγορα τα βραχυπρόθεσμα ενεργειακά τους σχέδια, επιταχύνοντας παράλληλα τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησής τους από πηγές ενέργειας που βασίζονται στον άνθρακα.
  • Μετακίνηση ταλέντων. Περισσότερες από 100 πολυεθνικές έχουν θυγατρικές στην Ουκρανία και πολλές άλλες δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Η σύγκρουση έχει ήδη εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές στην Ουκρανία και οδήγησε στη μετεγκατάσταση υπηρεσιών και στις δύο χώρες.
  • Διαθεσιμότητα μετρητών και πίστωσης. Οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί έχουν σοβαρές προκλήσεις για τη διαθεσιμότητα ξένων πιστώσεων στη Ρωσία. Δημιουργούν δε πιθανές ζημίες σε δάνεια που εκδίδονται από χώρες της ΕΕ προς τη Ρωσία. Χωρίς πρόσβαση σε πίστωση, οι περισσότεροι οργανισμοί θα αναγκαστούν να αναστείλουν τις επενδύσεις σε νέα τεχνολογία βραχυπρόθεσμα. Η χώρα υποφέρει επίσης από σοβαρή έλλειψη μετρητών, η οποία επηρεάζει σημαντικά τις καταναλωτικές δαπάνες.
  • Εφοδιαστική αλυσίδα. Οι εξαγωγές τελικών προϊόντων και εξαρτημάτων τεχνολογίας στη Ρωσία θα επηρεαστούν σημαντικά από τις κυρώσεις, αλλά ο αντίκτυπος στις δυτικές εταιρείες θα είναι σχετικά μικρός, δεδομένου του μεγέθους της αγοράς. Οι εισαγωγές υλικών τεχνολογίας από τη Ρωσία και την Ουκρανία θα επηρεαστούν επίσης, ιδιαίτερα στον τομέα των ημιαγωγών όπου οι προμήθειες αερίου νέον, παλλαδίου και C4F6 που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τσιπ θα μειωθούν σημαντικά. Η σύγκρουση αναμένεται επίσης να διαταράξει περαιτέρω τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού καθώς το φορτίο επαναδρομολογείται στις δύο χώρες και το κόστος αυξάνεται.
  • Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες: Το νόμισμα της Ρωσίας έχασε σε αξία ως απάντηση στις αρχικές κυρώσεις, καθιστώντας τις εισαγωγές εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής σημαντικά πιο ακριβές. Ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες αρνούνται να στείλουν παραγγελίες στη Ρωσία, ακόμη και αν είναι δυνατή η πληρωμή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι κατασκευαστές υπολογιστών, διακομιστών και εξοπλισμού επικοινωνιών της Ρωσίας δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν επίσης άλλα νομίσματα σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ.

Κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων
Εκτός από τις άμεσες συνέπειες, αναμένονται και άλλες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης αστάθειας της χρηματιστηριακής αγοράς και της κερδοσκοπίας. Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων και η πιθανότητα ενός ευρύτερου κυβερνοπολέμου.

πηγή: ot.gr

_

AK

Tags: